ติดต่อสอบถามราคา รับซื้อ หรือขาย เศษสเตนเลส

กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-459-5449-53 กด 1

เปิดทำการ วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ หยุดทำการวันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามที่บริษัทฯ ประกาศแจ้งให้ทราบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด จะปิดทำการรับซื้อ และขายสินค้า

ในวันที่ 23-24 ตุลาคม พ.ศ.2564 เนื่องในวันปิยมหาราช

โดยจะเปิดทำการรับซื้อ และขายสินค้าตามปกติตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป