Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คำแนะนำผิวสเตนเลส-ผิวรีด

เหล็กกล้าสเตนเลส จัดเป็นกลุ่มวัสดุที่มีคุณสมบัติคงที่ในชิ้นเดียวกัน พื้นผิวถูกปกป้องจากฟิล์มโครเมียมออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของปฏิกิริยาระหว่างธาตุโครเมียมที่อยู่ในเหล็กกล้ากับก๊าซออกซิเจนที่มีอยู๋ในอากาศ  ด้วยเหตุนี้ สเตนเลสจึงไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปกป้องผิวเพิ่ม เติมเพื่อป้องกันการกัดกร่อนแต่อย่างใด และหากในกรณีที่ชั้นผิวถูกทำลายด้วยเหตุผลใดก็ตาม ฟิล์มจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทันทีเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายด้วยตัวมันเองจากออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศ  และภาพที่จะได้เห็นจากเอกสารนี้ในส่วนต่อๆ ไป ก็คือชั้นฟิล์มที่ทำหน้าที่ปกป้องผิว สามารถที่จะประยุกต์ด้วยกระบวนการทางเคมีให้เกิดเป็นสีถาวรบนผิวโลหะได้

สเตนเลสมีความเหมาะสมอย่างมากกับงานก่อสร้าง ด้วยมีความพร้อมในการขึ้นรูปและงานเชื่อมได้ดี และมีข้อมูลมากมายเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางกายภาพ แสดงในมาตรฐานยุโรป เลขที่ EN 10088 Part 1.

มาตรฐานผิวรีดสำเร็จ และกรรมวิธีทางกลกับผิวสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นแบบรีดร้อนหรือรีดเย็น สเตนเลสได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน  EN 10088 Part 2 ซึ่งได้กำหนดชนิดของผิวสำเร็จ เป็นรหัสตัวเลข ยกตัวอย่างเช่น  1 แทนรีดร้อน 2 แทนรีดเย็น โดยการจำแนกแต่ละประเภทด้วยตัวเลขและตัวอักษรรวมกัน เช่น 2j โดยระบบการตั้งชื่อแบบนี้กำหนดด้วยฐานกระบวนการผลิตเป็นสำคัญ โดยไม่ได้กำหนดจากความสำคัญของการใช้งานเป็นหลัก

ดังนั้นเป้าหมายของคำแนะนำที่จะเสนอคือ

  • แสดงให้นักสถาปัตย์ และนักออกแบบเห็นถึงความหลากหลายของผิวสำเร็จ เพื่อให้เขาและเธอเหล่านั้นสามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
  • จัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอและให้ครอบคลุมถึงกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องด้วย
  • จัดเตรียมข้อมูลคำแนะนำ และเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานหลากเอนกประสงค์

ผิวรีด (Mill Finishes)  

ผิวรีด ไม่ว่าจะได้จากรีดร้อนหรือรีดเย็นก็เป็นผิวพื้นฐานที่ขายกันสำหรับสเตนเลสชนิดแผ่น และแผ่นม้วน  ผิวสำเร็จเหล่านี้เป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ในอุปกรณ์มาตรฐาน งานก่อสร้างและยังคงเป็นผิวพื้นฐาน ในกระบวนการทำผิวชนิดอื่นๆ ตามที่ต้องการในงานสถาปัตย์ มีผิวสำเร็จ 4 ชนิดที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างได้แก่ 1D 2D 2B และ 2R

เพื่อที่จะให้การต้านทานการกัดกร่อน มีมากที่สุดเหมือนเริ่มแรก ผิวรีดจะมีการทำความสะอาดด้วยกรด (Pickled) เพื่อที่จะกำจัดคราบสเกลที่ผิวอันเกิดในขั้นตอนการรีดร้อนและกระบวนการอบอ่อน

1D

รีดร้อนและอบอ่อน ตามด้วยการกำจัดสเกลออก ผิวชนิดนี้ถูกจำแนกเป็นผิวชนิด 1D มักพบกับประเภทสเตนเลสชนิดแผ่นหนา จะมีผิวหยาบด้านเล็กน้อยและสะท้อนแสงน้อยมาก   ในการใช้งานมักจะนำมาใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ ความสวยงาม ชิ้นส่วนที่มองไม่เห็น หรือมองเห็นได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ระบบภายในที่มองไม่เห็น และงานโครงสร้าง

2B

การผลิตเช่นเดียวกับผิว 2D แต่การรีดผิวครั้งสุดท้ายจะใช้ลูกรีดขัดมัน ซึ่งจะทำให้ผิวสเตนเลส เรียบ สะท้อนแสงดี และมองดูเป็นสีหมอกออกเทาๆ ปัจจุบันผิวชนิดนี้นิยมใช้งานมาก และยังเป็นผิวตั้งต้นสำหรับการทำผิวขัดมัน (polished) และปัดเงา (brushed) อีกด้วย

2D

ผิวชนิดนี้จะมีความละเอียดมากกว่าผิวชนิด 1D และเป็นผิวที่ได้จากการรีดเย็น ผ่านกระบวนการทางความร้อนและกัดกรด ลักษณะผิวจะออกด้านและสะท้อนแสงได้น้อย จึงเหมาะที่จะ นำมาใช้กับงานอุตสาหกรรม และงานด้านวิศวกรรมเป็นหลัก แต่สำหรับงานสถาปัตยกรรม อาจใช้ได้กับชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการความสวยงาม


2R

ด้วยกระบวนการอบอ่อน ภายใต้บรรยากาศที่ปราศจากก๊าซออกซิเจน ตามด้วยการรีดด้วยลูกรีดขัดมัน จะได้ผิวที่มีการสะท้อนแสงสูงมากและจะให้ภาพที่สะท้อนออกมามีความชัดเจน ด้วยความเรียบที่สูงมาก ทำให้สิ่งปนเปื้อนในอากาศหรือความชื้นมาเกาะที่ผิวได้น้อยกว่าผิวอื่น และยังทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

ซื้อ-ขายสินค้า : 02-459-5449-53

087-494-7515

087-340-9230

090-562-1679