Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

คําแนะนําผิวสเตนเลส-ผิวขัดมันและผิวปัดเงา

ผิวขัดมันและผิวปัดเงา(Mechanically Polished and Brushed Finishes)

การเพิ่มกระบวนการในขึ้นตอนสุดท้าย ควรเลือกให้มีน้อยที่สุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดในการรีดย่อมเป็นตัวกําหนดผิวที่ต้องการในขั้นตอนสุดท้าย

เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพของผิวอย่างสม่ำเสมอ จึงแนะนําให้ ปรึกษากับผู้ส่งมอบให้ทําการควบคุมความหยาบ (Roughness Rₐ) ของผิวด้วย รวมถึงวิธีการตรวจสอบ และตัวอย่างมาตรฐานสําหรับอ้างอิงเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งตัวอย่าง

การนําผิวไปใช้งาน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อผิวที่จะมองเห็น และสภาพแวดล้อมการใช้งานของวัสดุนั้นๆ ดังนั้นจึงควรพิถีพิถันในการเลือกใช้ผิว

 

 

ผิวสําเร็จแบบผิวขัดมันวาว และผิวปัดเงาล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุในการขัดผิว ซึ่งส่งผลให้เกิดการขูดผิวของสเตนเลสในบางมุม การเลือกใช้ผิวที่มีทิศทางเดียวกันมีให้เลือกเยอะ ทั้งนี้ขึ้นกับแหล่งของผิวสเตนเลสนั้นๆ ชนิดและวัสดุที่ใช้ทําสายพานขัดหรือแปลงขัดก็สําคัญ และธรรมชาติของกระบวนการในการขัดที่นํามาใช้

 

 

 

 

 

สถานีเมโทร บนถนนนิวไล14ในปารีส ประเทศฝรั่งเศสใช้สเตนเลสเป็นส่วนประกอบในการประดับตกแต่ง

ผิวขัดทางกลอาจจะเป็นแบบขัดเปียก (ใช้น้ํามัน) หรือแบบขัดแห้ง (ใช้สายพานขัดเรือแปรงเส้นใยไฟเบอร์) ซึ่งจะให้ผิวออกเป็นลักษณะมันวาว ความหยาบน้อย เงางามเหมือนผ้าแพรทีเดียว ผิวขัดเปียกจะมีความลื่นกว่าผิวขัดแห้งและยังมีความสม่ำเสมอของผิวในแต่ละครั้งในการผลิตเมื่อเทียบกับแบบขัดแห้ง แต่ต้นทุนจะสูงกว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จําเป็นที่จะต้องกําหนดจํานวนต่ำสุดของการสั่งซื้อแต่ละครั้งด้วย

2G

ความกลมกลืนของผิวที่มีทิศทางแน่นอนจะมีการสะท้อนแสงน้อย ผิวจะมีความหยาบสูงจึงเหมาะที่จะใช้งานภายในอาคาร

ลักษณะภาพที่ตามองเห็นที่พื้นผิวย่อมขึ้นอยู่กับตัววัสดุและความหยาบของสายพานขัด ภาพบนใช้ขนาดเม็ดขัด 180 ส่วนภาพล่างใช้ขนาดเม็ดขัด 240

 

 

ลักษณะ พื้นผิวลวดลายของสเตนเลส ที่ใช้หุ้มประดับเคาน์เตอร์ ของธนาคารที่เมือง เฟรนสเบริก ประเทศเยอรมันจะมีลวดลายที่กลมกลืนกับผิวของเนื้อไม้ ที่ใช้ทําเคาน์เตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2J

ผิวสําเร็จนี้ได้จากการขัดด้วยสายพานหรือปัดเงาด้วยแปรง มีลักษณะลวดลายเป็นทิศทางเดียว ไม่สะท้อนแสง เหมาะกับการใช้งานตกแต่งภายในอาคาร

2K

ความกลมกลืน ของการสะท้อนพื้นผิวชนิดนี้เป็นส่วนสําคัญที่วงการสถาปัตย์ นิยมใช้ผิวสําเร็จนี้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส่วนงานประดับนอกอาคาร ผิวชนิดนี้จะใช้สายพานหรือแปรงขัดที่มีเม็ดขัดแบบละเอียด ซึ่งส่งผลให้ผิวขัดดูเรียบและมีความหยาบอย่างมากไม่เกิน Rₐ=0.5 ไมครอน

 

 

ความสง่างามของ ผิวขัดตรงเพดานของ เทาเวอร์ที่เมืองบลัสเซลสประเทศเบลเยียม นําพาผู้เข้าชมเดินผ่านเข้าไปใน อาคารห้องโถง ซึ่งได้ประดับประดาด้วย สเตนเลส

 

 

 

 

2P

สะท้อนแสงได้ดีมากแต่ก็ยังไม่ถึงกับเหมือนผิวขัดกระจก (Mirror finish) ทําโดยการขัดมัน (Polishing) ตามด้วยการขัดด้วยหนังสัตว์ (Buffing) นุ่มๆ ร่วมกับผงขัด ผิวชนิดนี้จะสะท้อนภาพได้ชัดเจน

 

 

งานออกแบบ ที่เน้นการดัดแปลงได้ง่าย มีความทนทานยาวนาน พึ่งพาการดูแลรักษาน้อย เป็นแนวคิดสําคัญของป้ายรถเมล์ในเมืองอีล์ช ประเทศสเปน ใช้สเตนเลสชนิดผิวขัดกระจก เพื่อสะท้อนภาพทิวทัศน์อย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายชื่อ อาคารโรงแรมในเมืองลอนดอน ทําเมื่อปี 1929 เป็นเวลากว่า 80 ปี ก็ยังดูดีสวยงาม ไม่พบสิ่งบอกเหตุใดๆ ว่าจะมีความเสียหายแต่อย่างใด

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

ซื้อ-ขายสินค้า : 02-459-5449-53

087-494-7515

087-340-9230

090-562-1679