Error
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

การบริการ

ทางบริษัทได้เตรียมสถานที่หน้าร้าน ไว้สำหรับบริการลูกค้าที่ต้องการเข้ามาติดต่อ ดังนี้

1. การซื้อ โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

    1.1. การชั่งเข้า

  • ลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องทำการชั่งรถเข้าก่อนทุกครั้ง โดยก่อนชั่งรถเข้า พนักงานหน้าร้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีคนอยู่บนรถหรือไม่ เพื่อจะได้น้ำหนักตรงตามความเป็นจริงทุกครั้ง พร้อมสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับเกรดสินค้าอย่างละเอียดก่อนการลงสินค้าทุกครั้ง

    1.2. การชั่งออก

  • ทางพนักงานหน้าร้าน จะต้องตรวจสอบใบรับประกันสินค้าก่อนชั่งรถออกทุกครั้งและตรวจสอบว่ามีรายการหัก หรือรอคัดสินค้าหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
  • ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเกรดสินค้าไม่ตรงกับใบตรวจสินค้า ทางพนักงานหน้าร้านจะทำการสอบถามกับพนักงานตรวจสอบสินค้าโดยทันที เพื่อยืนยันความถูกต้อง พร้อมลายเซ็นของพนักงานที่ทำการรวจสอบสินค้า
  • ทางลูกค้าต้องนำบิลมายื่นให้พนักงานหน้าร้านอีกครั้ง เพื่อจะทำการตรวจสอบสินค้าและราคาก่อนคิดเงิน 

    1.3. การคิดเงิน

  • พนักงานการเงินจะทำการตรวจสอบใบตรวจสินค้าว่าถูกต้อง ตามเกรดสินค้าที่ทางลูกค้ามาขายให้กับทางบริษัทหรือไม่
  • ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและลูกค้าประจำ ทางลูกค้าจะต้องทำรายการโอนเงินให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

    1.4. การจ่ายเงิน

  • พนักงานการเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายเงิน และตรวจดูยอดเงินตามยอดจริง พร้อมจ่ายเงินให้กับทางลูกค้าโดยทันที เพื่อความถูกต้องลูกค้าต้องตรวจสอบจำนวนเงินให้ครบตามยอดเงินจริงทุกครั้งก่อนออกจากบริษัท

2. การขาย โดยมี 2 ประเภท ดังนี้

    2.1. ขายภายในประเทศ(ขายปลีก)

  • ทางบริษัท มีพนักงานหน้าร้านไว้ให้บริการลูกค้าที่ต้องการมาซื้อสินค้าภายในบริษัท พร้อมการชำระเงินและออกใบเสร็จให้โดยทันที

    2.2. ส่งออก

  • บริษัทจะส่งออกสินค้า ประเภทสเตนเลส ให้กับลูกค้าทางต่างประเทศ

 

 

หมายเลขโทรศัพท์

ซื้อ-ขายสินค้า : 02-459-5449-53

087-494-7515

087-340-9230

090-562-1679