เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในธุรกิจโลหะที่ใช้แล้ว ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด สามารถที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งจะสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับบริษัทต่างๆ ในธุรกิจของพวกเรา โดยมีคนของเราเป็นส่วนประกอบหลัก ในความสำเร็จของเราและพวกเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมิตรภาพระยะยาวด้วยกัน

 

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด เป็นผลมาจากรุ่นที่ 3 ของตระกูลในธุรกิจโลหะที่ใช้แล้ว เราได้เริ่มงานเกี่ยวกับ เศษโลหะ ซึ่งได้ก่อตั้งในตอนต้นปี พ.ศ.2513 โดยเกิดการเรียนรู้ทางธุรกิจมาจากการเริ่มต้น ในช่วงรุ่นหลัง เราได้เข้าไปสานต่อธุรกิจของครอบครัวและได้สร้างจนกลายมาเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จบริษัทหนึ่ง

 

บริษัท โลหะไทยสเตนเลส จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างโรงงานเศษโลหะที่มีความทันสมัยและเป็นผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปีเราได้สร้างธุรกิจครอบครัวเพื่อเจริญรอยตาม ซึ่งก็สำเร็จได้โดยการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ