บริการของเรา

ทางบริษัทได้เตรียมสถานที่หน้าร้าน ไว้สำหรับบริการลูกค้าที่ต้องการเข้ามาติดต่อ ดังนี้

1.การซื้อ โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 การชั่งเข้า

• ลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องทำการชั่งรถเข้าก่อนทุกครั้ง โดยก่อนชั่งรถเข้า พนักงานหน้าร้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีคนอยู่บนรถหรือไม่ เพื่อจะได้น้ำหนักตรงตามความเป็นจริงทุกครั้ง พร้อมสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับเกรดสินค้าอย่างละเอียดก่อนการลงสินค้าทุกครั้ง

1.2 การชั่งออก

• ทางพนักงานหน้าร้านจะต้องตรวจสอบใบรับประกันสินค้าก่อนชั่งรถออกทุกครั้งและตรวจสอบว่ามีรายการหัก หรือรอคัดสินค้าหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

• ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเกรดสินค้าไม่ตรงกับใบตรวจสินค้า ทางพนักงานหน้าร้านจะทำการสอบถามกับพนักงานตรวจสอบสินค้าโดยทันที เพื่อยืนยันความถูกต้อง พร้อมลายเซ็นของพนักงานที่ทำการตรวจสอบสินค้า

• ทางลูกค้าต้องนำบิลมายื่นให้พนักงานหน้าร้านอีกครั้ง เพื่อจะทำการตรวจสอบสินค้าและราคาก่อนคิดเงิน

1.3 การคิดเงิน

• พนักงานการเงินจะทำการตรวจสอบใบตรวจสินค้าว่าถูกต้องตามเกรดสินค้าที่ทางลูกค้ามาขายให้กับทางบริษัทหรือไม่

• ในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและลูกค้าประจำ ทางลูกค้าจะต้องทำรายการโอนเงินให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง

1.4 การจ่ายเงิน

• พนักงานการเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจ่ายเงินและตรวจดูยอดเงินตามยอดจริง พร้อมจ่ายเงินให้กับทางลูกค้าโดยทันที และเพื่อความถูกต้อง ลูกค้าต้องตรวจสอบจำนวนเงินให้ครบตามยอดเงินจริงทุกครั้งก่อนออกจากบริษัท

 

2.การขาย โดยมี 2 ประเภท ดังนี้

2.1 ขายภายในประเทศ (ขายปลีก)

• ทางบริษัท มีพนักงานหน้าร้านไว้ให้บริการลูกค้าที่ต้องการมาซื้อสินค้าภายในบริษัท พร้อมการชำระเงินและออกใบเสร็จให้โดยทันที

2.2 ส่งออก

• บริษัทจะส่งออกสินค้าประเภทสเตนเลส ให้กับลูกค้าทางต่างประเทศ